سندی برای ویترین

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

سند ملی کار شایسته

سندی برای ویترین

سندی برای ویترین

به گزارش خبرنگار ایلنا، تصویب سندی با عنوان «سند ملی کار شایسته» در ۲۹ اردیبهشت سال جاری موجی از واکنش‌ها را از طرف فعالان حوزه کارگری به دنبال داشت. در این سند ایجاد و توسعه فرصت‌های اشتغال مولد، برخورداری از حمایت‌های اجتماعی، تضمین حقوق بنیادین کار و تقویت گفتگوهای...