بررسی کتاب «اقتصاد نابرابری» نوشته توماس پیکتی

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

سرمایه در قرن بیست و یکم

بررسی کتاب «اقتصاد نابرابری» نوشته توماس پیکتی

بررسی کتاب «اقتصاد نابرابری» نوشته توماس پیکتی

در سال ۲۰۰۱ دو اقتصاددان فرانسوی، توماس پیکتی و امانوئل سائز، نتایجِ پژوهشی تأثیرگذار را با عنوان «نابرابری درآمدی در ایالات متحده» منتشر کردند (مقالۀ آن‌ها دو سال بعد رسماً چاپ شد). آن‌ها با استفاده از داده‌های رسید پرداخت مالیات بر درآمد، دو کار کردند که نمی‌شود با...