skip to Main Content
روبات‌های سرباز
۱۶ شهریور ۱۳۹۴
آیا ما در حال وارد شدن به دوران جنگ‌های روبوتیک هستیم؟ تصویرهای داستان‌ها و فیلم‌های علمی‌تخیلی روز به روز بیشتر رنگ واقعیت می‌گیرند و به نظر می‌رسد پیش‌بینی‌های تاریک داستان‌های فانتزی آخرالزمانی مربوط به دنیای خیال نبوده‌اند. داستان وقتی به راستی هولناک می‌شود که بدانیم یکی از بزرگترین مراکز نظامی دنیا اصلی‌ترین حامی مالی این تکنولوژی‌های جدید، به خصوص در حوزه هوش مصنوعی، روبوتیک و ماشین‌های خودمختار است.در این مقاله درباره جنبه‌های مختلف فنی، نظامی، مالی و از سوی دیگر اخلاقی و سیاسی آنچه که می‌توان روبات-سرباز نامید بخوانید.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗