سالمندان ایرانی سال‌های بازنشستگی خود را چگونه می‌گذرانند؟

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

سالمندان، بازنشستگی

تعداد مطالب: 1

سالمندان ایرانی سال‌های بازنشستگی خود را چگونه می‌گذرانند؟

سالمندان ایرانی سال‌های بازنشستگی خود را چگونه می‌گذرانند؟

وضعیت سالمندان در ایران چگونه است؟ آنها پس از عمری کار و تلاش چه توقعات و نگرانی‌هایی دارند؟ آیا با طرح بیمه سلامت که دولت بر سر آن تبلیغاتی وسیع به راه انداخته بود تغییری در وضعیت دسترسی نیازمندترین گروه کشور به خدمات پزشکی حاصل شده است؟ گروهی از سالمندان و بازنشستگان در مصاحبه با خبرگزاری آنا از وضعیت وخیم هزینه‌های درمان، بیکاری فرزندان، و گرانی می‌گویند.