skip to Main Content
در نخستین بلدیه‌ی ایران چه می‌گذرد؟
بازگشت میرزا کوچک‌خان به میدان شهرداری رشت
۲۱ بهمن ۱۳۹۴
درخت‌ها را بریدند، مجسمه‌ی میرزا را بردند، کف را کوبیدند و میدان شهرداری رشت دستخوش تنش شد. این تنش از چهار ماه پیش با اجرایی شدن تصمیم شهرداری مبنی بر پیاده‌راه‌سازی در قلب شهر رشت شدت گرفت. اقدامی که واکنش تند مسؤولان شورای شهر و دوستداران هویت شهری را به دنبال داشت. از سوی دیگر، برخی این حرکت را در راستای تغییر چهره‌ی شهر و رفع مشکلات ترافیکی دانستند و از آن استقبال کردند. رسانه‌های گیلان نقدهای بسیار به این طرح داشتند و مسؤولان شهرداری این هیاهو را ریشه در اختلافات سیاسی دانستند. هرچند طرح چندین بار متوقف شد، شهردار همچنان با قوت به اجرای آن ادامه می‌دهد. مسؤولان میراث فرهنگی در آخرین بازدید از میدان تاریخی وعده می‌دهند که مجسمه‌ی میرزا کوچک خان به میدان شهرداری بازمی‌گردد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗