skip to Main Content
مصوبه پر حرف و حدیث برای جولان متخلفان
زمین‌خواری قانونی شد
۲۶ بهمن ۱۳۹۶
مجلس دیروز قانون امکان خریداری زمین‌های تغییر کاربری داده‌شده به نرخ روز را به تصویب رساند. به اعتقاد کارشناسان این قانون سودای زمین‌خواری را تقویت می‌کند. بر اساس این مصوبه از این پس واگذاری زمین‌هایی که قلع‌و‌قمع آنها امکان‌پذیر نیست، به فرد متخلف امکان‌پذیر می‌شود.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗