skip to Main Content
گفت‌وگو با حسین راغفر:
فساد گسترده مانع اصلاحات است
۱۶ آذر ۱۳۹۹
یکی از سؤال‌هایی که همیشه در منظر متفکران و جامعه و پس از تنش‌ها و جنبش‌های  یک کشور مطرح می‌شود، بحث توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی است. بسیاری بر این باورند که بسیاری از جنبش‌ها برآمده از کمبودهای اقتصادی است.
بیشتر بخوانید
گفت‌وگو با حسین راغفر
بررسی شکل‌گیریِ «مادون طبقه» در مناطق برخوردار
۳۰ مرداد ۱۳۹۳
حسین راغفر معتقد است که فقر و نابرابری در ایران به حدی افزایش یافته که منجر به شکل‌گیری مادون طبقه (under class) در مناطق برخوردار شده است. به زعم او افراد متعلق به این طبقه به علت عدم دسترسی به حداقل امکانات به ندرت توانایی خروج از وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود را دارند و از این رو میان این طبقه و طبقه کارگر تفاوت‌هایی بنیادین وجود دارد. بخش‌هایی از این گفت‌و‌گو را که در روزنامه‌ی شرق منتشر شده است و به برآمدن این پدیده در کشور ما اختصاص دارد در ادامه می‌خوانید.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗