skip to Main Content
عدم ترخیص بیمار کارتن‌خواب به دلیل بی‌پولی
۲۸ آذر ۱۳۹۴

ما به بخش اعلام کردیم که این دختر قادر به پرداخت این هزینه نیست و کسی را هم ندارد و تا پیش از این در پارک زندگی می‌کرده است. بخش ما را به مددکاری ارجاع داد. مددکاری هم اعلام کرد تا هزینه درمان شمیم پرداخت نشود اجازه ترخیص وی به‌هیچ‌عنوان داده نخواهد شد.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗