skip to Main Content
گزارش «انجمن جهانی قلم» از وضعیت آزادی بیان در جهان
قحطی قلم
۲۲ دی ۱۳۹۳
«آزادی بیان» در جهان مدرن این‌روزها رو به موت است و آزادی ایده‌ها هم. کلمات با دست‌ودلبازی تمام در اختیار محافظان قدرت‌های مسلط قرار می‌گیرند و محدودیت از آن ایده‌های معترض و رسواگر است؛ نتیجه این محدودیت دلسردکننده برای بسیاری چیزی نیست جز خودسانسوری.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗