skip to Main Content
اینکه چطور آمارهای مربوط به یک رویداد به مردم ارائه شود، در نحوۀ درک آن‌ها از واقعیت اثرگذار است
چطور به‌سادگی گول آمارها را نخوریم؟
۱۰ شهریور ۱۳۹۵

نمودارها نیز می‌توانند مثل کلمات گول‌زننده باشند و ممکن است از کلک‌هایی مثل بریدن محور، تغییر مقیاس، تغییر داده از مثبت به منفی و غیره در آن‌ها استفاده شود. گاه قراردادن صفر در محور y اشتباه است. به همین خاطر برای اینکه مطمئن باشید که دارید اطلاعات درست را انتقال می‌دهید، باید پیامی را که مردم از نمودار شما دریافت می‌کنند، ارزیابی کنید.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗