skip to Main Content
انقلاب روسیه چگونه فرزندانش را دَرید؟
۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
در سالی که گذشت انقلاب روسیه صد ساله شد. هرچند سرگذشت کسانی مانند لنین، تروتسکی و استالین کم و بیش آشکار است، زندگی و سرنوشت دیگر انقلابیون برجسته در سایه‌ی این نام‌های بزرگ پنهان مانده‌است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗