skip to Main Content
پیمانکاری تصادف‌های ساختگی، صحنه‌سازی با «جان»
۱۳ دی ۱۳۹۵
پیمانکاران تصادف های ساختگی معمولا ٦٠ تا ٧٠ درصد پول دیه مجروح را برای خودشان برمی دارند به‌ ازای شکستن هر دست یا پا به کسانی که در تصادف‌های ساختگی شرکت می کنند ٣ میلیون تومان می دهند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗