skip to Main Content
مصاحبه گری گاتینگ با جوزف کارِنز درباره مهاجرت در دنیای بسته کنونی
مهاجران تا کجا انسان به حساب می‌آیند؟
۳۰ آبان ۱۳۹۴

گری گاتینگ، استاد فلسفۀ دانشگاه نوتردام، مجموعه مصاحبه‌هایی را با متخصصان فلسفۀ سیاسی ترتیب داده است که در ستون «استون» در روزنامۀ نیویورک تایمز منتشر می‌شود. او در نخستین شماره از این مصاحبه‌ها، موضوعِ بحث را مهاجرت قرار داده است و برای گفتگو دربارۀ آن، سراغ جوزف کارنِز رفته است. استاد علوم سیاسی دانشگاه تورنتو و نویسندۀ کتاب اصول اخلاقی مهاجرت.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗