skip to Main Content
درباره شکست ماموریت ماهواره پیام و چند حاشیه در اطراف آن
شکست ماموریت «پیام» و پیام اشتباه وزیر
۲۹ دی ۱۳۹۷
از پرتاپ، شکست، و نحوه اطلاع‌رسانی در مورد ماهواره پیام چه درسهایی باید گرفت؟ یادداشت پوریا ناظمی نقدی بر این تجربه و حاشیه‌های آن است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗