skip to Main Content
گفتگو با مانی رضوی‌زاده مدیر پروژه بانک اطلاعات مناسب‌سازی (بام)
وقتی حذف یک پله می‌تواند یک زندگی را عوض کند
۱۴ شهریور ۱۳۹۵
مانی رضوی‌زاده مدیر پروژه بانک اطلاعات مناسب‌سازی (بام) در این گفتگو از وضعیت مناسب‌سازی در ایران، تجربه زیسته به عنوان یک فرد دارای معلولیت در شهر تهران و از پروژه‌ بام می‌گوید.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗