skip to Main Content
با اجرای مصوبه بازنشستگی پیش از موعد پیش‌بینی می‌شود
احتمال خروج یک میلیون زن از بازار کار
۲ اسفند ۱۳۹۵
معاون وزیر کار می‌گوید با اجرای طرح بازنشستگی پیش از موعد زنان احتمال خروج یک میلیون زن از بازار کار وجود دارد و با توجه به اینکه میزان به‌كارگیری نیروی كار به‌شدت پایین است بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند یا نیروی كار جدیدی استخدام نكنند یا نیروی مرد استخدام كنند؛ زیرا مصوباتی در ١٠ سال گذشته تصویب شده كه نیروی كار زن را برای بنگاه‌ها به‌شدت گران‌قیمت و پرهزینه كرده است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗