skip to Main Content
دقیقه‌های نجومی
۱۰ تیر ۱۳۹۷
در این شب‌ها که بازی‌های جام‌جهانی پخش می شود تبلیغات تلویزیونی بیشتر از هر زمان خود را نشان می‌دهند و بینندگان را کلافه می‌کنند. این تبلیغات چه هزینه‌ها و در‌آمدهایی برای تلویزیون دارند و این درآمدها چقدر صرف خود فوتبال می‌شود؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗