skip to Main Content
بازار جدید خدمات عروسی
همین امشب فقط …
۲۷ مرداد ۱۳۹۴
شبی مجلل که تمام توجه‌‌ها به سمت توست، شاهزاده و پرنسس‌خانمی که لباس سفید چین‌دارش روی پله‌ها کشیده‌ می‌شود و گل را به سمت عروس‌خوش‌شانس بعدی پرتاب می‌کند. همه‌چیز از کارد و چنگال‌ها گرفته تا گل‌های سرمیز و ظرف شیرینی‌ها باید برق بزنند و بر زبان‌ها ولوله‌ بیندازند. از بچگی رویایش را در مغزتان فرو کرده‌اند به امید این روز. ایران نمی‌شود؟ مهم نیست، پولش را که داریم، می‌رویم ترکیه. هزینه‌اش چه‌قدر می‌شود؟ ۳۰ میلیون؟ ۵۰ میلیون؟ نه بیشتر؛ به گزارش شرق حداقل هزینه یک شب عروسی در ترکیه ۷۰ میلیون تومان است. ایرادی ندارد، یک شب که هزار شب نمی‌شود، پس همین امشب فقط، امشب فقط، رویای من باش. آنچه‌ میخوانید گزارشی است از چگونگی برگزاری مراسم در هتل‌ها، کاخ‌ها و کشتی‌های تفریحی استانبول و آنتالیا.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗