skip to Main Content
در باب نوشتن؛ نوشتن جامعه‌شناختی
۱۵ مهر ۱۳۹۷
جامعه‌شناس از منظر باومن مسئول است؛ نوشتار جامعه‌شناختی نیز از این رو نوشتاری است مسئولانه. این مسئولیت چیزی نیست جز «پرسش مداوم جامعه از خود» چرا که «جامعه بیمار است اگر سوال کردن از خود را متوقف کند».
بیشتر بخوانید
Back To Top