skip to Main Content
دوچرخه‌هایی که کرونا را دور می‌زنند

دوچرخه‌هایی که کرونا را دور می‌زنند

در دوران مواجهه قهرآمیز با فضاهای شهری به دلیل شیوع ویروسِ شهرستیزِ کرونا، دوچرخه به‌عنوان ریسمانی بود که ما دوچرخه‌سواران را همچنان به شهر وصل می‌کرد. در میان متنوع‌ترین چالش‌های…

منطقه آزاد انزلی در بستر تغییر نام

منطقه آزاد انزلی در بستر تغییر نام

تصویب کلیات لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری-صنعتی با محوریت توسعه منطقه آزاد انزلی در استان گیلان از همان روز نخست مخالفان و موافقان جدی داشت. مخالفان که عموماً هم…

تولید سیمان با ادرار فضانوردان

تولید سیمان با ادرار فضانوردان

فضانوردان در آینده می‌توانند برای ساختن پایگاه ساختمانی در کره ماه، از ادرار و گرد و خاک موجود در سطح ماه استفاده کنند. این پیشنهاد توسط آنا-لنا کیونیکسن و همکاران…

رنج حاشیه‌نشینی کابل

رنج حاشیه‌نشینی کابل

کورکاریز کورکاریز، دو نفر دیگر، دو نفر دیگر؛ رانندۀ خط کورکاریز - پل خشک صدا می‌زند. در ایستگاه چشمم به انبوهی از موترهای فلانکوچ می‌خورد. راننده‌گان می‌گویند، موترها از این…

در سوگِ خویش‌کاران

در سوگِ خویش‌کاران

«چنین گویند که یادکردِ آزادمرد از پسِ وی، زندگانیِ دوم باشد اندر میانِ مردمان.» محمد غزالی توسی، نصیحه‌الملوک شاهرخِ مسکوب در اکثرِ نوشته‌هایش با یک سوالِ اساسی کلنجار می‌رود: در…

سینمای اطمینان و قهرمانان کامل

سینمای اطمینان و قهرمانان کامل

۱.سینمای حاتمی‌کیا با خروج در اوج اطمینان است، همان‌طور که اغلب بوده؛ یا بیایید طور دیگری صورت‌بندی کنیم: چه به لحاظ تعدد فیلم‌ها، چه غلظت‌شان، اطمینان همیشه در نسبت با تردید دستِ…

جدال نفس‌گیر افیون و کرونا

جدال نفس‌گیر افیون و کرونا

باران دار و ندارش، تکه فرشی مندرس، بالشت و دو ملاف پاره و کثیف، را خیس کرده است. آنها را به دوش می‌کشد تا سرپناهی پیدا کند. زیر یکی از…

Back To Top
🌗