skip to Main Content
دست‌فروشی، پارازیت نیست

دست‌فروشی، پارازیت نیست

«دست‌فروشی جرم نیست». این جمله را چند وقتی است که از سوی نهادهای مردمی حامی دست‌فروشی می‌شنویم. دیرگاهی است که برخورد با دست‌فروشی از سوی شهرداری‌ها و نمایندگانشان به‌طور مستمر…

حاکمیت تردد در شهر – بخش اول

حاکمیت تردد در شهر – بخش اول

در ابتدای سال ۹۳ در چهارراه ولیعصر زیرگذری احداث شد[1]. بازهم پروژه‌ی عمرانیِ جدیدی در تهران. به نظر قرار بر این است که پس از تونل رسالت و تونل توحید…

جایگاه هزینه مسکن در رفاه اجتماعی شهروندان

جایگاه هزینه مسکن در رفاه اجتماعی شهروندان

در جوامع امروز، برخورداری از مسکن مناسب جزو حقوق اجتماعی شهروندان محسوب می‌شود که جایگاه ممتازی نیز در سیاست گذاری اجتماعی دولت‌ها دارد. این حق از اوایل قرن بیستم میلادی…

نشست دوم حقّ بر شهر

نشست دوم حقّ بر شهر

یک زیرگذر و هزار ماجرا. دی امسال که بیاید، می‌شود یک سال که شهرداری تهران زیرگذری را برای عابران پیاده در چهارراه ولیعصر احداث کرد که قرار است بار ترافیکی…

Back To Top
🌗