skip to Main Content
در مقابل ستم باید دسته‌جمعی ایستادگی کرد

در مقابل ستم باید دسته‌جمعی ایستادگی کرد

میدان: نابرابری‌های اجتماعی در کشور ما به میزان کم سابقه‌ای گسترش یافته و جهت‌گیری صاحبان قدرت برای افزایش خصوصی‌سازی و کاهش ارائه خدمات عمومی، مطابق دستورالعمل‌های نئولیبرال باعث تشدید نابرابری‌های…

قصه پر آب چشم مسکن ‌

قصه پر آب چشم مسکن ‌

هرچه می‌کوشم که باز هم درباره بازار تقلبی مسکن ننویسم که تبدیل به هسته سخت اقتصاد نوفئودال در ایران شده است، سیاست‌گذاری نادرست دولت چنان عرصه را بر مردم تنگ…

اندیشه‌های ربوده‌شده از زنان

اندیشه‌های ربوده‌شده از زنان

شاید شما هم تا به‌حال از اینکه در همه شاخه‌های علوم، هنر، سیاست، فلسفه و هنرها تنها نام مردان دیده می‌شود و به زحمت نامی از یکی دو زن وجود…

درباره خطرات اتکا به ابرمتخصص

درباره خطرات اتکا به ابرمتخصص

گفتگو با کارشناسان، پرسیدن نظر و دیدگاه افراد متخصص، پوشش دادن بحث‌های مهم و رساندن اطلاعات درست بخش بزرگی از وظایف رسانه و از جمله رسانه علمی است. دعوت از…

اگر خیابان‌ها را زنان ساخته بودند

اگر خیابان‌ها را زنان ساخته بودند

برگرفته از مقاله فراتر از «زنان و تردد»: به سوی جغرافیاهای جدید جنسیت و پویامندی نوشته رابین لا، متخصص جغرافیای شهری و عضو دانشکده جغرافی دانشگاه اتاگو در نیوزیلند مجموعه…

مرگ مادر و مساله سوگواری

مرگ مادر و مساله سوگواری

مقدمه: هدف این متن هم‌دردی و به اشتراک‌گذاری تجربه سوگواری است، خصوصا با کسانی که مجبورند در تبعید با مرگ مادر، پدر، و نزدیکانشان مواجه شوند. با این امید که…

فوکو و تحلیل طبقاتی

فوکو و تحلیل طبقاتی

یکی از تصورات رایج در مورد فوکو و تبارشناسی به‌منزله‌ی شیوه‌ای از اندیشیدن این است که تبارشناسی بدیل رویکرد مارکس است و در آثار فوکو تحلیل طبقاتی اهمیت چندانی ندارد.…

Back To Top
🌗