آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

ترجمه

خانه سالمندان جوان

خانه سالمندان جوان

١ ژیل دلوز و فلیکس گتاری کتاب «فلسفه چیست؟» را در سال ١٩٩١ منتشر کردند. دلوز حدودا ۶۵ ساله بود و گتاری حدودا ۶٠ ساله. گتاری یک سال پس از انتشار آن کتاب از دنیا رفت و دلوز چهار سال پس از آن. کتاب با مقدمه‌ای ده صفحه‌ای آغاز می‌شود، درباره زمان درست طرح پرسشی که در...
نقد در خلاء و فتیشیسم دقت

نقد در خلاء و فتیشیسم دقت

«بهترین مترجم‌ها بدترین خطاها را مرتکب می‌‌شوند.» ایزاک باشویتس سینگر از لحن تمسخرآلود و گاه توهین‌آمیز متن که بگذریم، اغلب قریب به اتفاق ایرادهایی که منتقدان گرفته‌اند، به لحاظ بررسی دقت ترجمه و تطابق متن فارسی و انگلیسی، درست است و نفس کارشان نمونه‌ای است موفق از...
پیش نمی‌رویم؛ فرو می‌رویم

پیش نمی‌رویم؛ فرو می‌رویم

سال گذشته گروه اندیشه شرق طی سلسله مقالاتی به بررسی وضعیت ترجمه متون نظری پرداخت. شما از جمله مترجمان با سابقه این حوزه‌اید. وضع ترجمه کتاب‌های نظری را در سال‌های اخیر چگونه ارزیابی می‌کنید؟ امروز تکثری را در ترجمه کتاب‌های ادبیات و علوم انسانی شاهدیم که در گذشته وجود...
پروژه‌های ناممکن

پروژه‌های ناممکن

۱ ژاک رانسیر در پهنه ترجمه‌ متن‌های نظری چندی است که میدان‌داری می‌کند. نوشته‌هایش پشت‌سرهم به قلم‌های گونه‌گون و در قالب‌های ناهمگون به فارسی درمی‌آیند و چشم در راه خوانده‌شدن می‌مانند، ترجمه‌هایی که خدا می‌داند، قطع‌نظر از کیفیت متفاوت کار مترجمان رانسیر، کی از...
اخلاق ترجمه در ترجمه «اخلاق صغیر»

اخلاق ترجمه در ترجمه «اخلاق صغیر»

مترجم «اخلاق صغیر» چندین جا نام ها و اسم های خاص را بی دقت و یا غلط ثبت کرده که به چند مورد آن اشاره می کنم (این مشکلی است که با ویرایش و یا لااقل مقابله و مشاوره رفع کردنی بوده است): سی مل به جای زیمل _ Simmel- (ص ۱۲۴)، لوک به جای [جان] لاک- Locke- (ص ۱۳۱)، در صفحه...