انفجار در پالایشگاه آبادان به علت «گرمای شدید هوا»

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

گرمای هوا

انفجار در پالایشگاه آبادان به علت «گرمای شدید هوا»

انفجار در پالایشگاه آبادان به علت «گرمای شدید هوا»

در جریان انفجار دیروز (دوازدهم تیرماه) در پالایشگاه آبادان، ۶ کارگر مصدوم شدند که حال دو نفر از آنها وخیم گزارش شده‌است. علت این انفجار، گرمای شدید و تصاعد گاز اعلام شده‌است. گروه تعمیراتی در حال تعمیر بخشی از لوله‌های عبور گاز و آب در پالایشگاه بوده و قصد بریدن لوله...