آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

کنوانسیون منع شکنجه

چرا ایران به کنوانسیون «منع شکنجه» نپیوسته است؟

چرا ایران به کنوانسیون «منع شکنجه» نپیوسته است؟

خبرگزاری ایسنا در گزارشی به بررسی وضعیت ایران در زمینه پیوستن به کنوانسیون «منع شکنجه» پرداخته و از جمله به مرگ ستار بهشتی و زهرا کاظمی در دوران بازداشت و جنایت کهریزک اشاره کرده است؛ اصل ۳۸ قانون اساسی به صراحت شکنجه را ممنوع کرده است، اما ایران به کنوانسیون «منع...