مطالب با برچسب: "کارتن‌خواب‌"

تصویرگر جوادها، عقیم‌گر ژن‌های ضعیف

تصویرگر جوادها، عقیم‌گر ژن‌های ضعیف

مساله ایده‌هایی مانند عقیم‌سازی کارتن‌خواب‌ها نه کارا بودن آن‌ها و نه نیت مطرح کنندگان آن‌هاست. مساله این است که گروهی با تکیه بر قدرت، شهرت یا تخصصشان به خود اجازه می‌دهند برنامه‌ها و ایده‌هایی برای کنترل بدن فرودستان مطرح کنند. این ایده‌ها بی هیچ نسبتی با زندگی فرودستان مطرحح می‌شوند.

مردم از کارتن خواب‌ها شناخت ندارند

مردم از کارتن خواب‌ها شناخت ندارند

کارتن‌خوابی زنان چیست و چرا زنان کارتن‌خواب می‌شوند؟ راه حل کارتن‌خوابی زنان جمع کردن آنها از خیابان‌هاست یا توانمند کردن آنها؟ خیابان برای زنان کارتن‌خواب بهتر است یا کمپ‌های ترک اعتیاد؟ اینها سوالاتی است که حالا خیلی وقت است با افزایش تعداد زنان معتاد و کارتن‌خواب، درباره آنها میان مسئولان و کارشناسان اجتماعی بحث و نظر وجود دارد.