skip to Main Content
قرنطینه‌ی گسترده‌یِ مردم راه مقابله با کرونا نیست
واکنش‌های خطرناک‌تر از ویروس
۱۶ بهمن ۱۳۹۸
اکثر افرادی که به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند بهبود یافته‌اند. بیشترین مرگ‌ومیر در بین سالمندان و کسانی است که سابقه ابتلا به بیماری‌های حاد داشته‌اند.
بیشتر بخوانید
فرود موفق بر نیمه تاریک ماه
تاریخ‌سازی چین در عصر فضا
۱۵ دی ۱۳۹۷
اخیرا یک کاوشگر چینی، برای اولین بار در تاریخ اکتشافات فضایی، موفق به نشستن بر نیمه پنهان ماه شده است. گزارش پوریا ناظمی از این رخداد تاریخ‌ساز و چشم‌اندازهای آن برای بشریت را بخوانید.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗