skip to Main Content
الگوریتمی برای یافتنِ زیباترین راه
کوتاه‌ترین راه را فراموش کن
۲۵ اسفند ۱۳۹۵
اگر شما مسیری زیباتر را به مسیرهای کوتاه ترجیح می‌دهید. الگوریتم‌هایِ راهیابی که از جی.پی.اس استفاده می‌کنند خیلی به‌درد شما نخواهند خورد. اینک تعدادی از محققانِ شرکت «یاهو» رویکردی را اتخاذ کرده‌اند که می‌تواند باعث تغییر این وضعیت شود.
بیشتر بخوانید
اولویت ماشین به انسان در شهرهای ایران
۳ دی ۱۳۹۴
ماشین یکه تاز شهرهای ایران است. شهروند پیاده باید راه خود را در پل‌های عابر، نرده‌های جداکننده خیابان و پیاده رو، چراغ‌های عابری که دیر به دیر سبز می‌شوند، پیاده‌روهایی پر از موتورسوار و شهری پر دود پیدا کند. حسین پورنجات در این مطلب از شهرهای ماشین‌رو نوشته و گزینه‌های جایگزینی که نباید به چشم رویا به آنها نگاه کرد. او لندن را به عنوان نمونه‌ای از این شهرهای جانشین معرفی می‌کند، گرچه به این نکته توجه نمی‌کند که زیباسازی محله‌های قدیمی این شهر به هزینه‌ی ناتوانی ساکنان نامتول از سکونت در آن انجام شده است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗