«سازمان محیط‌زیست جاده صاف‌کن وزارت نیرو است»

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

پروژه‌های انتقال آب

تعداد مطالب: 34

چگونه سدها سیل به راه می‌اندازند؟

چگونه سدها سیل به راه می‌اندازند؟

با سدسازی، خسارت سیل‌ها نه از بین رفته و نه کمتر شده، اما سدسازان به خطرهای موهومی اشاره می‌کنند که در نبود این سازه‌ها ممکن بود رخ دهد و با دامن زدن به این توهم، مسیر مدیریت آب و خاک کشور را به انحراف کشانده‌اند.