skip to Main Content
مخابرات با ٩١٦میلیارد تومان سپرده در ٦‌ماهه نخست امسال، دستمزد کارمندان در ٣ استان را قسطی پرداخت می‌کند
بلوکه‌کردن حقوق کارکنان مخابرات در حساب‌های بانکی
۲۰ آذر ۱۳۹۶
شرکت مخابرات این که در ۶سال گذشته بیش از ۴۰۰هزار میلیارد تومان سود داشته و در حال حاضر ۹۱۶میلیارد تومان سپرده در بانک‌ها دارد، دستمزد کارکنان خود را به صورت قسطی پرداخت می‌کند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗