اینجا هر نفس مُمِد حیات نیست

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

وزارت بهداشت

اینجا هر نفس مُمِد حیات نیست

اینجا هر نفس مُمِد حیات نیست

این حال هر روزه تمام کارگران پمپ‌بنزین است، «آقاسید» فقط یکی از آنهاست. آن یکی، همکارش، ماسک بزرگ سفیدی روی صورتش را گرفته، از همان‌ها که فیلتر دارد. به سختی می‌شود صدایش را شنید. می‌پرسم: «مشکل تنفسی دارین؟» رویش را برمی‌گرداند و می‌رود آن طرف. آقا سید می‌گوید:...
ناامنی غذایی و انفعال مسوولان

ناامنی غذایی و انفعال مسوولان

سال‌هاست که رسانه های کشور با حجم بالایی از اخبار و گزارش‌هایی مواجه هستند که هرکدام از آنان در صورت صحت می‌تواند تبعات متعددی را برای امنیت و سلامت غذایی در کشور فراهم کند. یک روز در کشور عنوان می‌شود برنج‌های هندی وارداتی، آلوده و سرطانزا است. بعد از آن بحث وجود سم...