skip to Main Content
تحولات جنسیتی؛ زیبایی، عشق و سکسوالیته در عصر قاجار
۹ تیر ۱۳۹۹
آیا ممکن است مردان ایرانی‌ای که با اروپایی‌ها در ارتباط بودند، همجنس‌خواهی مردان را پنهان و انکار کرده باشند؟ آیا این امر سهمی در هنجارسازیِ دگرجنس‌خواهی تمایلات مردان در ایران دوران قاجار داشته است؟
بیشتر بخوانید
همجنس‌دوستی؛ طرح مسئله‌ای برای سینمای ایران
میل محافظه‌کارانه به جهانی‌شدن
۱۹ خرداد ۱۳۹۵
صحبت از همجنس‌دوستی در سینمای ایران، امری پرمناقشه‌ اما رو به رشد است. آیا حساسیت سینماگران ما نسبت به این موضوع بیشتر شده یا داستان دیگری درکار است؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗