skip to Main Content
تتلیتی زنانه و مردانگی تتلو
۳۰ دی ۱۳۹۹
تتلو و حواشی‌ای که در سال گذشته ساخته است منجر به واکنش بسیاری از منتقدین و نویسنده‌ها شده است، اما در متن پیش‌رو نویسنده به سوالی جدید در رابطه با این خواننده می‌پردازد: «چگونه تتلو می‌تواند همزمان عشق و نفرت مردم را بر‌انگیزد؟»
بیشتر بخوانید
وسواس نئولیبرالیسم؛ اشارت‌گری نشانه در متن فارسی
۲۲ خرداد ۱۳۹۹
نویسنده از میان ۲۷۸ مقاله‌ وب‌سایت میدان که کلمه‌ نئولیبرالیسم در آن‌ها استفاده شده چند جمله را انتخاب کرده و به این بهانه‌ «اشارت‌گری» این واژه را در متن فارسی بررسی کرده‌ است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗