اردوغان باردیگر نسل‌کشیِ ارامنه را انکار کرد

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

نسل‎کشی

تعداد مطالب: 1