سوءتفاهمی به نام نرم‌افزار

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

نرم‌افزار آزاد

تعداد مطالب: 1

سوءتفاهمی به نام نرم‌افزار

سوءتفاهمی به نام نرم‌افزار

بسیاری توسعه در حوزه نرم‌افزار را یکی از مدل‌هایی می‌دانند که می‌تواند به توسعه اقتصادی در ایران منجر شود. طبعا بسیاری مدل‌هایی شبیه مایکروسافت را برای توسعه نرم‌افزار در ذهن دارند. اما راه‌های بهتر، اخلاقی‌تر و سریع‌تری نیز در جهان وجود دارد.