چگونه تمرکز روی نتیجه، شما را از هدف‌تان دور می‌کند؟

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

نتیجه‌نگری

تعداد مطالب: 1

چگونه تمرکز روی نتیجه، شما را از هدف‌تان دور می‌کند؟

چگونه تمرکز روی نتیجه، شما را از هدف‌تان دور می‌کند؟

اگر هنگام تقلید از یک الگوی موفق، بتوانیم تمایز بین دو سوال «چه اتفاقی افتاد» و «چگونه می‌توان این اتفاق را رقم زد» را درک کنیم، به احتمال زیاد از تمرکز روی نتیجه در امان خواهیم بود.