skip to Main Content
حذف بی‌صدای مینی‌بوس‌های شهری برخلاف برنامه و سیاست‌گذاری‌های چنددهه‌ای
صفر به‌جای سه
۲۹ آبان ۱۳۹۵
مینی‌بوس‌ها در حمل و نقل عمومی به ویژه برای کارگران حاشیه‌نشین شهرهای بزرگ نقش مهمی را بر عهده دارند. اما عدم پایبندی به تعهداتی که دولت و شهرداری‌ها نسبت به نوسازی این وسیله حمل و نقل عمومی داشته‌اند، نقش آن‌ها را کاهش داده و در حال حذف آن‌ها است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗