skip to Main Content
گزارشی از آخرین تجاوز جاده‌سازان به منطقه اشترانکوه
دریاچه گهر هم نابود می‌شود؟
۲۰ خرداد ۱۳۹۵
13 درصد خاک ایران براساس قراردادهای بین‌المللی جزو مناطق حفاظت شده است و فعالیت‌هایی مانند جاده‌کشی، ساختمان‌سازی، معدن‌کاوی و سایر فعالیت‌های مخرب محیط‌زیست درون این عرصه‌ها، به هر بهانه‌ای، ممنوع. دریاچه گهر نیز یکی از این مناطق است که از طمع سودجویان دور نمانده و جاده‌کشی آن را در معرض نابودی و تعرض بی‌رویه گردشگران قرار داده است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗