نگاهی گذرا به سینمای دهه شصت

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

ممیزی فیلم‌ها

تعداد مطالب: 9

نگاهی گذرا به سینمای دهه شصت

نگاهی گذرا به سینمای دهه شصت

فرض کنیم ایرانی سینمادوستی را اواخر نظام رژیم پیشین به سیاره دیگری برده باشند و او حالا بعد از یک دهه به زمین و به ایران برگشته باشد (واریاسیونی از «اگر موجودی از سیاره دیگری به زمین بیاید و ببیند … ؟»)، او چه می‌بیند و احساسش در قبال چیزی که می‌بیند چه خواهد بود؟