ادعای نماینده کرمان در مجلس درباره رضایتنامه پدر کودک افغانستانی

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

ممنوعیت پیوند اعضا به خارجی‌ها

تعداد مطالب: 2

جان مهاجرانی که به درمان نمی‌ارزد

جان مهاجرانی که به درمان نمی‌ارزد

«هرکس به جان ارزد» در دو کشور ایران و ترکیه به درمان نمی‌ارزند. در اولی بیماری را به علت «شائبه افغانستانی بودن» عمل نکرده‌اند و در دومی یک کودک سوری به دلیل نداشتن مدارک شناسایی از طرف بیمارستان‌های آنتالیا پذیرفته نشد و همین موضوع باعث مرگ او شد.