آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

ممنوعیت پیوند اعضا به خارجی‌ها

ادعای نماینده کرمان در مجلس درباره رضایتنامه پدر کودک افغانستانی

ادعای نماینده کرمان در مجلس درباره رضایتنامه پدر کودک افغانستانی

انتشار یک رضایتنامه در فضای مجازی که در آن پدری اعلام کرده به دلیل ناتوانی مالی با انتقال فرزندش از بخش ICU به بخش عادی موافقت می‌کند، بازتاب بسیاری پیدا کرده با این‌حال سخنگوی مجمع نمایندگان کرمان مدعی‌ شده این انتقال ارتباطی به توان مالی بیمار نداشته است. یحیی...
جان مهاجرانی که به درمان نمی‌ارزد

جان مهاجرانی که به درمان نمی‌ارزد

«هرکس به جان ارزد» در دو کشور ایران و ترکیه به درمان نمی‌ارزند. در اولی بیماری را به علت «شائبه افغانستانی بودن» عمل نکرده‌اند و در دومی یک کودک سوری به دلیل نداشتن مدارک شناسایی از طرف بیمارستان‌های آنتالیا پذیرفته نشد و همین موضوع باعث مرگ او شد. اولین اتفاق در...