آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

معیشت کارگران

اعتیاد کارگران نتیجه شرایط نامناسب معیشتی است

اعتیاد کارگران نتیجه شرایط نامناسب معیشتی است

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه هیچ راهکاری برای مقابله با اعتیاد کارگران پیشنهاد نشده است، گفته وجود اعتیاد در جامعه کارگری نشان ازشرایط نامناسب معیشت آنها دارد. مسعود رضایی درباره فعالیت کارگران معتاد در کارگاه‌های صنعتی در کشور گفته هم اکنون شرایط...
کارگران بازنده همیشگی فرایند تعیین حداقل دستمزد

کارگران بازنده همیشگی فرایند تعیین حداقل دستمزد

تعیین حداقل دستمزد سال آینده از همین روزها یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری کشور است. فعالان صنفی معتقدند این روزها دستمزد کارگران به هیچ وجه کفاف هزینه‌های خانوار را نمی‌دهد و این اتفاق در زمان مذاکرات مزدی سال گذشته، به راحتی قابل پیش‌بینی بود. اکبر علیپور،...