skip to Main Content
بازخوانی پرونده یک اعتراض
در معدن طلای آق‌دره چه خبر است؟
۱۹ تیر ۱۳۹۶
متحصنان معدن آق‌دره را باید به دو گروه تقسیم کرد؛ گروهی از متحصنان، ‌کسانیند که می‌خواهند در معدن کار بگیرند. گروه دیگر،‌ کارگران معدن‌اند که نسبت به قراردادهای فصلی‌شان معترضند.
بیشتر بخوانید
اهالی آق‌دره به استفاده از کاگران غیربومی در معدن معترضند
سهم روستاییان از معدن آق‌دره: بیکاری و آلودگی
۳۱ خرداد ۱۳۹۶
انفجارهای معدن آق‌دره نه تنها باعث از بین رفتن مراتع کشاورزی و کارهای دامداری روستاییان شده بلکه آب آشامیدنی و هوا را نیز آلوده کرده است. بر همین اساس مردم منطقه خواستار بکارگیری افراد بومی در معدن طلای آق‌دره‌اند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗