skip to Main Content
هنوز می‌خواهم محیط‌بان باشم
۲۵ مرداد ۱۳۹۵
درگیری محیط‌بانان با شکارچیان غیرمجاز که در مواردی به کشته شدن هز یک از طرفین منجر شده ست، بیش از هر چیز تصویب و لزوم اجرای قوانین حمایتی از محیط زیست را پیش می‌کشد. محیط بانان که وظیفه حفاظت از محیط زیست را دارند در بیشتر موارد در مقابل خاطیان تنها مانده‌اند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗