آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

محمدرضا پهلوی

کتاب «زمین و انقلاب در ایران» (۱۳۶۰-۱۳۴۰)

کتاب «زمین و انقلاب در ایران» (۱۳۶۰-۱۳۴۰)

تا کنون محققان بسیاری در رابطه با موضوع اصلاحات ارضی کتاب‌ها و مقالات و پژوهش‌هایی منتشر کرده-اند اما کمتر محققی را می‌توان پیدا کرد که کار خود را به واسطه‌ی حضور چندین و چند ساله‌اش در روستاهای ایران بنا بر تجربیات و مشاهدات میدانی انجام داده باشد، آن هم در مورد...