skip to Main Content
 گزارشی از میدان‌های شهرتهران که شهرداری آنها را می‌سازد و می‌فروشد
حراج میدان‌های شهر
۷ مرداد ۱۳۹۶
ز آسمان شهر دیگر چیزی باقی نمانده. هرچه بوده در قالب فروش تراکم و موارد دیگر فروخته شده است و حالا نوبت زیرزمین است. «از این فضا تنها به‌عنوان منبع کسب درآمد استفاده می‌شود، حتی در مواردی دیده شده که فروش تراکم سیار است، یعنی پول گرفته شده تا هرجا که فرد می‌خواهد ساخت‌وساز انجام دهد که این موارد واقعا اتفاق بدی برای شهر است.»
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗