افزایش یک میلیون و۷۰۰هزار خانوار مستاجر زیرخط فقر از سال ۹۲

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

قیمت مسکن

تعداد مطالب: 15

کالایی‌شدن مسکن و معضل سکونت

کالایی‌شدن مسکن و معضل سکونت

اگر دولت می‌خواهد نقش تنظیم‌گری مناسبی داشته باشد رونق‌بخشی مسکن به بهانه اینکه اقتصاد در رکود است مناسب نیست. فقط رونقی مناسب است که تولیداتش به تقاضای مصرفی برسد نه تقاضای سوداگری.
سقفی برای هیچ کس

سقفی برای هیچ کس

وجود خانه‌های خالی تا حد زیادی به دو قطبی شدن جامعه‌ دامن زده است. ۶میلیون خانوار در ایران مستأجرند و دو و نیم میلیون خانه خالی. حالا کاغذ و قلم بردارید و این اعداد و ارقام را ضرب و تقسیم کنید. به چه نتیجه‌ای می‌رسید؟