ایران را سراسر قمارخانه کنیم

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

قمارخانه‌های پنهان

تعداد مطالب: 2

ایران را سراسر قمارخانه کنیم

ایران را سراسر قمارخانه کنیم

قمار تاریخی به اندازه تمدن بشر دارد. میل به سرگرمی و لذت از حس برنده شدن و به‌دست آوردن پول در مدت کوتاه، بسیاری از انسان‌ها را ترغیب به آزمودن شانس خود کرده است و البته در آن طرف ماجرا کسب‌و‌کارهایی وجود دارند که سعی می‌کنند با تبلیغ و ترفندهای مختلف، از این میل ذاتی انسان حداکثر استفاده را ببرند. وضعیت انواع کسب‌وکار قمار در ایران چگونه است؟