skip to Main Content
اعتراض اعضا به فروش دارایی‌های شهرداری و درگیری درباره مصوبه برج‌باغ‌ها
جنجال در روزهای پایانی شورای شهر
۹ خرداد ۱۳۹۶
جلسه امروز شورای شهر تهران بسیار پرحاشیه و جنجالی بود. ابتدا محمد سالاری، به فروش دارایی‌ها و استخدام‌های خارج از عرف شهرداری در این روزها اعتراض کرده و بعد هم برخی اعضای شورا بر سر مصوبه برج‌باغ‌ها با همدیگر به مشاجره پرداختند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗