آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

فرست‌ریفورمد

«روزهای بد» در راه است

«روزهای بد» در راه است

صدای هشدار تغییرات اقلیمی در سال‌های اخیر همواره شنیده می‌شد، اما شاید این صدا هیچ‌گاه به بلندی زمان کنونی، یعنی نیمه‌ی اول سال ۲۰۱۹ نبوده است. صدایی که با اطمینان می‌گوید روزهای بدی در راه است. بدی‌ای که شاید انسان و سایر موجودات هم‌وطنش، هیچ‌گاه به خود ندیده‌اند....