آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

فردگرایی

ملاحظات جامعه شناختی درباره مرگ و بیماران سرطانی

ملاحظات جامعه شناختی درباره مرگ و بیماران سرطانی

یک. من نه سرطان‌شناس هستم و نه طبیب، جامعه‌شناسی هستم که امیدوارم بعضی نکات را برای شما روشن کنم. همانطور که می‌دانید درباره ابعاد اجتماعی سرطان و بیماران سرطانی در ایران تحقیقات زیادی انجام نشده است و در نتیجه دست جامعه‌شناسان و حتی روانشناسان در این مورد تهی است....